Aj fir kalam utha li hai

Aj fir kalam utha li hai

Kuch likhna chahta hu
Aj fir kalam utha li hai…

Shayad . bol nahi paya,
isliye
Aj fir kalam utha li hai…

Sawaal khud se hi the,
jawaab bhi khud hi dene the to…
Aj fir kalam utha li hai…

Dekhunga ya seekha hai ab tak, dekhunga kya chahta hu khud ke liye,
in uljhano ko suljhaane ke liye…
Aj fir kalam utha li hai…

is zindagi se rubaru hokar, khud mein fir se jaan laane ke liye,
Aj fir kalam utha li hai…

Khud ki baat khud se keh jaane ke liye,
Aj fir kalam utha li hai…